Změna velikosti písma

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, směrnice, řády, zákony

Vyhlášky, směrnice, řády, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 110/2019 Sb O zpracování osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon č. 14/2017 Sb. ... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Vyhlášky obce

Název vyhlášky

OZV č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
OZV č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
OZV č. 1/2020, o místním poplatku za využívání veřejného prostranství
OZV č. 2/2016, o nočním klidu
OZV č. 3/2013 o místním poplatku za využívání veřejného prostranství
OZV č. 2/2013, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
OZV č. 1/2013 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
OZV č. 4/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
OZV č. 3/2010 o místním poplatku ze vstupného
OZV č. 1/2010 o místním poplatku ze psů
OZV č. 2/2007 kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 1/2007, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na katastrálním území obce, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Směrnice

Název směrnice
Směrnice č.2/2001 - Postup Obecního úřadu Hnojice při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.