Změna velikosti písma

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
30 31
Svoz plastů
1 2
Svoz komunálního odpadu
3 4 5
6 7 8 9 10
Svoz BIO odpadu
11 12
13 14
Svoz papíru
15 16 17 18 19
20 21 22 23 24
Svoz BIO odpadu
25 26
27 28
Svoz plastů
29 30
Svoz komunálního odpadu
1 2 3

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, směrnice, řády, zákony

Vyhlášky, směrnice, řády, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 110/2019 Sb O zpracování osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon č. 14/2017 Sb. ... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Vyhlášky obce

Název vyhlášky

OZV č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
OZV č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
OZV č. 1/2020, o místním poplatku za využívání veřejného prostranství
OZV č. 2/2016, o nočním klidu
OZV č. 3/2013 o místním poplatku za využívání veřejného prostranství
OZV č. 2/2013, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
OZV č. 1/2013 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
OZV č. 4/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
OZV č. 3/2010 o místním poplatku ze vstupného
OZV č. 1/2010 o místním poplatku ze psů
OZV č. 2/2007 kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 1/2007, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na katastrálním území obce, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Směrnice

Název směrnice
Směrnice č.2/2001 - Postup Obecního úřadu Hnojice při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.