Změna velikosti písma

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25
Pozvánka na jarní výstavu Flora Olomouc 2024
26
Pozvánka na jarní výstavu Flora Olomouc 2024
27
Pozvánka na jarní výstavu Flora Olomouc 2024
28
Pozvánka na jarní výstavu Flora Olomouc 2024
29 30 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Historie > Škola historie

Škola historie

O tom, kdy a jak vznikla v Hnojicích škola, se nedochovaly žádné prameny. Má se ale za to, že to bylo současně se založením fary. Je také ale možné, že vznikla až v druhé polovině 17. století po třicetileté válce, kdy se poprvé setkáváme s hnojickými kantory. Nevíme ale, od kdy má vlastní budovu, protože ve starších dobách se učívalo v obecním domku, pastoušce nebo někde na výminku a kantor býval neškolený člověk, který se ve světě, buďto jako řemeslník na vandru nebo jako voják ve válkách, naučil číst a psát.

skola.jpg skola1.jpg

Koncem 18. století měla již škola v Hnojicích vlastní budovu, o které jsou zprávy od hnojického učitele Vavřince Bartůňka. Školní budova stála na návsi před farní zahradou, tedy mezi farou a výměnou gruntu č.p. 60. Na témž místě, kde je nyní zahrádka, vystouplá z pořadí domů a náležící ke gruntu č. 60. Bartůněk, který kantořil v Hnojicích od roku 1863, ji popisuje jako "bídnou dřevěnou chatrč, kterou nemá ani nejbídnější chaloupkář."Roku 1805 při velkém ohni shořela i škola.

Pro novou školní budovu bylo vybráno místo v západním zákoutí hřbitova, na kterém se škola nalézá doposud, i když v pozměněné podobě. Škola stála čelem k silnici a před okny měla malou zahrádku. Byla přízemní, z tvrdého materiálu a krytá šindelem. Uvnitř se nalézala dosti veliká třída a dvě malé světničky jako rektorův byt. Vzadu byl dvorek, na němž byl vystavěn chlév s komůrkou, ve které se nalézal i sklep.

Stará školní budova nemohla pojmout 181 dětí přiškolených obcí. Proto se z jara roku 1856 začalo s bouráním budovy a vyučovalo se na gruntě č.p. 56. Novostavba byla za přispění přiškolených obcí (Žerotína, Liboše, Jílkova a Krnova) téhož roku dokončena. Celá budova stála 9.275 zlatých. Obec Hnojice získala peníze na školu rozparcelováním a prodejem hliníku "výmol" za Kukovem na zahrádky. Nová budova měla 3 učebny a 2 světničky pro učitele. Roku 1861 byla vystavěna kolem školního dvorku , který byl dosud otevřený, zeď a na zrušeném hřbitově u kostela založena školní zahrádka.

Roku 1868 byla ze třetí učebny zřízena obecní kancelář a místnost pro záložnu se zvláštním vchodem. Když si však roku 1877 obec postavila obecní dům, byla místnost vrácena škole.

Postupem času docházelo k některým úpravám na budově, hlavně za dob ředitele Františka Runtáka. Ten bojovat na okrese za finance a stavební kapacity na opravu budovy školy. Dařilo se mu to a dokázal za dobu svého působení mnoho: ze dvora byla přistavena část se záchody a umývárnami, do školy byl zaveden vodovod, provedena kanalizace. Ve třídách bylo zavedeno správné osvětlení, vznikla šatna mimo učebny. Byla vyměněna okna v učebnách. Na venkovní omítce bylo provedeno tehdy moderní sgrafito - Jan Amos Komenský. Po šesti letech byla škola změněna k nepoznání. Změnil se i způsob výuky - ředitel Runták promítal žákům filmy, využíval nově zakoupený fotografický přístroj. Dovedl nadchnout žáky také pro hanácké tance. Tradiční Dětský den se v roce 1962 konal na neobvyklém místě - V Hájku. Všechny děti byly v hanáckých krojích a velmi se líbily.

Po odchodu Runtákových do důchodu nastoupila na místo ředitelky Věra Svobodová. I když byla škola změněna, stále bylo ještě co dopracovávat. Prvním úkolem bylo zbourat chlévy na dvoře a spolu s dřívější zahrádkou vytvořit školní hřiště. Na hřišti byly postaveny prolézačky. Na chodbách byla vyměněna okna za dvojitá, do umýváren a učeben byla zavedena teplá voda, ve škole bylo zavedeno ústřední topení. Z lehárny MŠ byla vybudována kotelna a byly postaveny kůlny na palivo. Na budově byla použita tehdy nově zaváděná metoda vysychání mokrého zdiva elektroosmoza, byla provedena i boční izolace základů. Ve škole proběhla výměna elektroinstalace a osvětlení podle nových norem. Po pádu kostelní věže byla poškozena krytina střechy. Místo pálených tašek byla střecha pokryta plechem. Škola byla s pomocí materiálového střediska v Olomouci - Chválkovicích vybavována školními pomůckami - diafilmy, diapozitivy, filmové smyčky, běžně byl používán magnetofon. Některé pomůcky byly zakoupeny z prostředků získaných při Dětských dnech na hřišti. Za přispění místního JZD byl zakoupen po Dětském dnu také klavír. Ten nebyl využíván jen v hodinách hudební výchovy, ale dojížděly sem učitelky a učily děti hře na klavír.

V roce 1979 se stala ředitelkou Anna Mahdalová z Lužic. Ta neměla zájem zachovat školu v obci a za jejího krátkého působení základní škola v Hnojicích 30.června 1980 zanikla. Vybavení základní školy převzala škola v Pňovicích, v budově školy zůstala v přízemí mateřská škola.

Veškeré snahy školu znovu otevřít naráží na nedostatek rodících se dětí (za rok 1999 jich bylo pouze 5).