Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-11:30, 12:30-16:30

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za r. 2013

S odkazem na příslušná ustanovení § 18zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, kde každý povinný subjekt musí o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona předkládat zákonem dané údaje, předkládá Obecní úřad v Hnojicích tuto „Výroční zprávu za rok 2013“:

Za rok 2013 bylo na Obecní úřad v Hnojicích podáno :

a) podaných žádostí o informace :  0

b) odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace : 0

c) soudní přezkum vydaných rozhodnutí : 0

d) počet stížností podaných podle § 16a : 0

e) další informace vztahující se k uplatňování zákona :

V průběhu roku 2013 starosta obce, místostarosta obce a zaměstnanci OÚ poskytli značné množství ústních, telefonických, i písemných informací občanům, kteří se na OÚ obrátili, i když se přímo neodvolávali ve svých žádostech na zákon č. 106/1999 Sb. Informace jsou občanům sdělovány na zasedáních zastupitelstva obce, prostřednictvím úřední desky, nástěnky, místního rozhlasu a obecního časopisu.

Výroční zprávu zpracoval: Libor Kašpárek

starosta

V Hnojicích dne 28. února 2014