Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-11:30, 12:30-16:30

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za rok 2012

 

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za r. 2012

 

 

S odkazem na příslušná ustanovení §18zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, kde každý povinný subjekt musí o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona předkládat zákonem dané údaje, předkládá Obecní úřad v Hnojicích tuto „Výroční zprávu za rok 2012“:

 

Za rok 2012 bylo na Obecní úřad v Hnojicích podáno:

 

a)   podaných žádostí o informace                                                   0         

b)   odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace            0

c)   soudní přezkum vydaných rozhodnutí                                     0

d)   počet stížností podaných podle § 16a                                      0

e)   další informace vztahující se k uplatňování zákona:  

V průběhu roku 2012 starosta obce, místostarosta obce a zaměstnanci OÚ poskytli značné množství ústních, telefonických, i písemných informací občanům, kteří se na OÚ obrátili, i když se přímo neodvolávali ve svých žádostech na zákon č. 106/1999 Sb. Informace jsou občanům sdělovány na zasedáních zastupitelstva obce, prostřednictvím úřední desky, nástěnky, místního rozhlasu a obecního časopisu.

 

 

 

Výroční zprávu zpracoval:                                                             Libor Kašpárek

                                                                                                               starosta

 

 

 

V Hnojicích dne 28. února 2013