Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-11:30, 12:30-16:30

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za r. 2011

S odkazem na příslušná ustanovení §18zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, kde každý povinný subjekt musí o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona předkládat zákonem dané údaje, předkládá Obecní úřad v Hnojicích tuto „Výroční zprávu za rok 2011“:

Za rok 2011 bylo na Obecní úřad v Hnojicích podáno:

  1. Žádosti o informace doručené na OÚ v roce 2011 0
  2. Odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace 0
  3. Soudní přezkum vydaných rozhodnutí 0
  4. Řízení o sankcích za nedodržování zákona 0
  5. Další informace vztahující se k uplatňování zákona:

V průběhu roku 2011 starosta obce, místostarosta obce a zaměstnanci OÚ poskytli značné množství ústních, telefonických, i písemných informací občanům, kteří se na OÚ obrátili, i když se přímo neodvolávali ve svých žádostech na zákon č. 106/1999 Sb. Informace jsou občanům sdělovány na zasedáních zastupitelstva obce, prostřednictvím úřední desky, nástěnky, místního rozhlasu a obecního časopisu.

Výroční zprávu zpracoval: Libor Kašpárek, starosta

V Hnojicích dne 1. února 2012