Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-11:30, 12:30-16:30

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za rok 2001

Obecní úřad Hnojice

zveřejňuje v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb.

 o svobodném přístupu k informacím tuto

VÝROČNÍ ZPRÁVU
o své činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2001.

Počet podaných žádostí o informace:

Počet ústně podaných informací

315

Počet písemně poskytnutých informací

49

Celkem

364

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebylo podáno odvolání.
Rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebylo přezkoumáváno soudem.
Obecní úřad nevedl žádná řízení o sankcích za nedodržování uvedeného zákona.


V Hnojicích dne 11.1.2002