Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-11:30, 12:30-16:30

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vydává Obecní úřad Hnojice sazebník úhrad a postup při účtování za podání informace.


Sazebník úhrad
a) 1 hodina práce 100,00 Kč (účtovat od 2 hodin výše)
b) 1 list A4 (podané informace) 2,00 Kč (účtovat od 5 listů výše)
c) odeslání faxové zprávy 5,00 Kč (účtovat od 5 listů výše)
d) poštovné 5,40 Kč psaní do 20 g
9,00 Kč psaní od 20-50 g
16,00 Kč psaní od 50-500 g

Ostatní neuvedené poštovné (doporučené psaní, balíčky, ap.) se bude účtovat v cenách poštovného České pošty.


Postup při podání a účtování za podání informace

a) Informace je požadována telefonicky
  • úhradu za podání informace nepožadovat
b) Informace je požadována písemně
  • po prostudování žádosti je nutno předem sdělit žadateli výši nákladů, které bude OÚ požadovat za zpracování a zaslání
  • žadatel písemně potvrdí souhlas s náklady spojenými s informací
  • po zpracování a odeslání informace bude žadateli vyfakturována příslušná částka

Úhrada může být zaplacena v hotovosti na OÚ nebo složenkou na účet OÚ Hnojice