Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-11:30, 12:30-16:30

Usnesení č. 39-2014 veřejného zasedání zastupitelstva obce 29.9.2014

U S N E S E N Í č. 39 -2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Hnojice, konaného dne 29. 9.2014

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

1. Zastupitelstvo obce Hnojice schvaluje :

  1. ověřovatele zápisu – slečnu Lucii Švancerovou a pana Václava Adama

  2. program 39. zasedání ZO ve volebním období 2010-2014 ze dne 29.9.2014

  3. rozpočtovou změnu č. 4/2014 v rozpočtu obce Hnojice na rok 2014

  4. Smlouvu o poskytnutí dotace na akci „Energetické úspory v MŠ Hnojice“

  5. Smlouvy o postoupení závazku veřejné služby na zajištění dopravní obslužnosti mezi obcí, Olomouckým krajem a firmami VOJTILA TRANS s.r.o. a ARRIVA MORAVA a.s. a Smlouvu o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje mezi obcí Hnojice a Olomouckým krajem

   2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

  1. zápis z 38. zasedání ZO, konaného dne 25.8.2014 bez připomínek

  2. zprávu o kontrole plnění usnesení č. 38-2014 ze zasedání ZO dne 25.8.2014

  3. informace starosty v bodě „Hnojice - Kanalizace a ČOV“

  4. informace starosty v bodě Došlá pošta a různé

   3. Zastupitelstvo obce pověřuje :

   3.1. starostu obce schválením a podpisem smlouvy o poskytnutí dotace na akci „Hnojice – Kanalizace a ČOV“