Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-11:30, 12:30-16:30

Usnesení č. 31-2013 veřejného zasedání zastupitelstva obce 4.11.2013

U S N E S E N Í    č. 31 -2013

ze zasedání  Zastupitelstva obce Hnojice,  konaného dne 4.11.2013

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

 

1. Zastupitelstvo obce Hnojice schvaluje :

1.1. ověřovatele zápisu – Ing. Jarmilu Hubáčkovou a pana Josefa Papicu

1.2. program 31.zasedání ZO ve volebním období 2010-2014 ze dne 4.11.2013

1.3. poskytovatele TDS a koordinátora BOZP na akci „Hnojice – kanalizace a ČOV“ firmu INVEST CZ a.s., Opavská 1409/1, Šternberk za cenu 885.000,-Kč bez DPH

1.4. dodavatele čistící komunální techniky pro obec Hnojice firmu Pavel Šálek Agroservis, Na Vyhlídce 8, Prostějov za cenu 963.160,-Kč vč. DPH

1.5. dodavatele oken na čp.91 firmu Studio oken s.r.o., Rolsberská 24, Olomouc za cenu maximálně 115.207,- Kč vč. DPH

1.6. dodavatele projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti pro akci „Cyklostezka Hnojice – Stádlo“ firmu VISSO s.r.o., Tovární 1059/41, Olomouc za cenu 189.900,-Kč bez DPH

1.7. záměr pronajmout pozemky parc.č. 598/11, 728, 743, 306/1, 552, 564, 614 a 622, vše k.ú. Hnojice ZD Hnojice

 

 

 

 

 

 

2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :        

2.1. zápis z 30. zasedání ZO, konaného dne 30.9.2013 bez připomínek

2.2. zprávu o kontrole plnění usnesení č. 30-2013 ze zasedání ZO dne 30.9.2013

2.3. informace starosty k bodu Kanalizace a ČOV

informace starosty v bodě Došlá pošta a různé