Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-11:30, 12:30-16:30

Usnesení č. 30-2013 veřejného zasedání zastupitelstva obce 30.9.2013

 

U S N E S E N Í    č. 30 -2013

ze zasedání  Zastupitelstva obce Hnojice,  konaného dne 30. 9.2013

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

 

1. Zastupitelstvo obce Hnojice schvaluje :

1.1. ověřovatele zápisu – slečnu Lucii Švancerovou a pana Antonína Koláře

1.2. program 30. zasedání ZO ve volebním období 2010-2014 ze dne 30.9.2013

1.1. rozpočtovou změnu č. 4/2013 v rozpočtu obce na rok 2013 bez připomínek

1.2. výměnu oken na čp. 91 za cenu maximálně 125.000,-Kč

1.3. členy hodnotící komise pana Zdeňka Juráska, Ing. Miloše Fišera a pana Zdeňka Vyhnánka

1.4. nového člena kontrolního výboru pana Petra Smrčka

1.5. podání žádosti o dotace na výstavbu cyklostezky ze státního fondu dopravní infrastruktury

1.6. zpracování projektu na plynové vytápění budovy OÚ Hnojice

 

 

 

 

 

2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :        

2.1. zápis z 29. zasedání ZO, konaného dne 5.8.2013 bez připomínek

2.2. zprávu o kontrole plnění usnesení č. 29-2013 ze zasedání ZO dne 5.8.2013

2.3. informace starosty k bodu Kanalizace a ČOV

2.4. informace starosty v bodě Došlá pošta a různé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ………………………………………….                        ………………………………………….

                                  Zdeněk Jurásek                                                                  Libor Kašpárek

                               místostarosta obce                                                                starosta obce