Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-11:30, 12:30-16:30

Usnesení č. 20-2012 veřejného zasedání zastupitelstva obce 27.8.2012

 

U S N E S E N Í    č. 20 -2012

ze zasedání  Zastupitelstva obce Hnojice,  konaného dne 27. 8.2012

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

 

1. Zastupitelstvo obce Hnojice schvaluje :

1.1. ověřovatele zápisu – pana Václava Adama a slečnu Lucii Švancerovou

1.2.  program 20. zasedání ZO ve volebním období 2010-2014 ze dne 27.8.2012

1.3. snížení splátek paní VH na 800,- Kč/ 1 měsíc

 

 

 

 

 

2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :        

2.1. zápis z 19. zasedání ZO, konaného dne 25.6.2012 bez připomínek

2.2. zprávu o kontrole plnění usnesení č. 19-2012 ze zasedání ZO dne 25.6.2012

2.3. informace starosty obce k bodu „Hnojice – Kanalizace a ČOV“

2.4. informace starosty v bodě Došlá pošta a různé

 

 

 

 

 

3. Zastupitelstvo obce pověřuje :

3.1.starostu obce jednáním s vedením ZD Hnojice o výměně pozemků pod střediskem ZD Hnojice

 

 

 

 

 

 

 

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Originál zápisu, ověřený schválenými ověřovateli, je v souladu s ust. § 95 odst. 2 zákona o obcích uložen na obecním úřadu k nahlédnutí.