Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-11:30, 12:30-16:30

Usnesení č. 18-2012 veřejného zasedání zastupitelstva obce 14.5.2012

 

U S N E S E N Í    č. 18 -2012

ze zasedání  Zastupitelstva obce Hnojice,  konaného dne 14. 5.2012

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

 

1. Zastupitelstvo obce Hnojice schvaluje :

1.1. ověřovatele zápisu – pana Antonína Koláře a pana Josefa Papicu 

1.2.  program 18. zasedání ZO ve volebním období 2010-2014 ze dne 14. 5.2012

1.3. rozpočtovou změnu č. 1/2012 v rozpočtu obce na rok 2012

1.4. zhotovitele na zpracování žádosti o dotaci v operačním  programu Životní prostředí na akci „Hnojice – Kanalizace a ČOV“ a zajištění výběrového řízení na dodávku stavby akce „Hnojice – Kanalizace a ČOV“ prostřednictvím subdodavatele firmu RPSC Olomouc za částku 160.000,- Kč

 

 

 

 

 

2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :        

2.1. zápis ze 17. zasedání ZO, konaného dne 26.3.2012 bez připomínek

2.2. zprávu o kontrole plnění usnesení č. 17-2012 ze zasedání ZO dne 26.3.2012

2.3. informace starosty v bodě Došlá pošta a různé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………….                        ………………………………………….

                                  Zdeněk Jurásek                                                                  Libor Kašpárek

                               místostarosta obce                                                                starosta obce