Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-11:30, 12:30-16:30

Usnesení č. 17-2012 veřejného zasedání zastupitelstva obce 26.3.2012

 

U S N E S E N Í    č. 17 -2012

ze zasedání  Zastupitelstva obce Hnojice,  konaného dne 26. 3.2012

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

 

1. Zastupitelstvo obce Hnojice schvaluje :

1.1. ověřovatele zápisu – Ing. Jarmilu Hubáčkovou a slečnu Lucii Švancerovou

1.2.  program 17. zasedání ZO ve volebním období 2010-2014 ze dne 26.3.2012

1.3. vybudování domovní ČOV pro budovu v Hnojicích čp.160 v ceně do 50.000,-Kč

1.4. mimořádný finanční příspěvek pro Občanské sdružení Základna Hnoyland Hnojice ve výši 20.000,- Kč na pořízení nových bezpečnosti vyhovujících branek na malou kopanou 

1.5. zakoupení fotopasti za cenu do 10.000,-Kč  

 

 

 

 

2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :        

2.1. zápis z 16. zasedání ZO, konaného dne 20.2.2012 bez připomínek

2.2. zprávu o kontrole plnění usnesení č. 16-2012 ze zasedání ZO dne 20.2.2012

2.3. informace starosty obce ke kanalizaci a ČOV

2.4. informace starosty v bodě Došlá pošta a různé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………….                        ………………………………………….

                                  Zdeněk Jurásek                                                                  Libor Kašpárek

                               místostarosta obce                                                                starosta obce