Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-11:30, 12:30-16:30

Usnesení č. 12-2011 veřejného zasedání zastupitelstva obce 3.10.2011

 

U S N E S E N Í    č. 12-2011

ze zasedání  Zastupitelstva obce Hnojice,  konaného dne 3.10.2011

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

 

 

1. Zastupitelstvo obce Hnojice schvaluje :

1.1. ověřovatele zápisu – pana Ing. Miloše Fišera a pana Zdeňka Vyhnánka

1.2. program 12. zasedání ZO ve volebním období 2010-2014 ze dne 3.10.2011 s připomínkou Ing. Fišera, aby byl doplněn o bod č.5  „Kanalizaci a ČOV“ – informace starosty a další body probíhali podle programu

1.3. výměnu 7 ks oken v 2.NP budovy č.p.160

1.4. dodavatele na výměnu oken, a to firmu Studio oken, s.r.o. - Autorizovaný partner OKNOPLAST-Group Olomouc, Rolsberská 24

1.5. poskytnutí příspěvku na dresy pro cvičence Sletových skladeb pro XV. Všesokolský slet 2012 ve výši 80% ceny dresu pro děti ve věku 18-ti let a 20% ceny dresu pro dospělé

 

 

2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :        

2.1. zápis z 11. zasedání ZO, konaného dne 29.8.2011 bez připomínek

2.2. zprávu o kontrole plnění usnesení č. 11-2011 ze zasedání ZO dne 29.8.2011

2.3. informace starosty obce ke kanalizaci a ČOV

2.4. informace starosty v bodě Došlá pošta

2.5. informace starosty obce o aukci na dodávku energií

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………….                        ………………………………………….

                                  Zdeněk Jurásek                                                                  Libor Kašpárek

                               místostarosta obce                                                                starosta obce