Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-11:30, 12:30-16:30

Usnesení č. 11-2011 veřejného zasedání zastupitelstva obce 29.8.2011

 

U S N E S E N Í    č. 11-2011

ze zasedání  Zastupitelstva obce Hnojice,  konaného dne 29. 8.2011

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

 

 

1. Zastupitelstvo obce Hnojice schvaluje :

1.1. ověřovatele zápisu – pana Josefa Papicu a slečnu Lucii Švancervou

1.2. program 11. zasedání ZO ve volebním období 2010-2014 ze dne 29.8.2011

1.3. dodavatele stavebních prací k projektu „B.j.3 PB-VB v Hnojicích“, tedy na vybudování 3 nových bytů v budově pošty firmu INVEST CZ a.s. za cenu 3.024.761,-Kč 

 

 

 

2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :        

2.1. zápis z 10. zasedání ZO, konaného dne 25.7.2011 bez připomínek

2.2. zprávu o kontrole plnění usnesení č. 10-2011 ze zasedání ZO dne 25.7.2011

2.3. informace starosty obce ke kanalizaci a ČOV

2.4. informace starosty v bodě Došlá pošta a různé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………….                        ………………………………………….

                                  Zdeněk Jurásek                                                                  Libor Kašpárek

                               místostarosta obce                                                                starosta obce