Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-11:30, 12:30-16:30

Usnesení č. 6-2011 veřejného zasedání zastupitelstva obce 28.3.2011

 

 

 

1. Zastupitelstvo obce Hnojice schvaluje :

1.1. ověřovatele zápisu – pana Antonína Koláře a pana Zdeňka Vyhnánka

1.2. program 6. zasedání ZO ve volebním období 2010-2014 ze dne 28.3.2011

1.3. poskytnutí příspěvku na činnost Charitní ošetřovatelské služby na rok 2011 v celkové výši 24.000,- Kč

1.4. dodatek č. 3 ke smlouvě o závazku veřejné služby s firmou VOJTILA TRANS s.r.o.

1.5. pana Antonína Koláře jako dodavatele nábytku pro muzeum dle předložené nabídky

 

 

2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :        

2.1. zápis z 5. zasedání ZO, konaného dne 28.2.2011 bez připomínek

2.2. zprávu o kontrole plnění usnesení č. 5-2011 ze zasedání ZO dne 28.2.2011

2.3.  informace starosty obce ke kanalizaci a ČOV

2.4. informace starosty v bodě Došlá pošta a různé

 

 

 

3.  Zastupitelstvo obce pověřuje :

3.1.starostu obce podepsáním smlouvy o poskytnutí příspěvku na činnost Charitní ošetřovatelské služby na rok 2011

3.2. starostu podepsáním dodatku č. 3 ke smlouvě o závazku veřejné služby s firmou VOJTILA TRANS s.r.o.

3.3.starostu obce dalším jednáním se společností ČEZ Distribuce a.s o výši částky

 

 

 

4. Zastupitelstvo obce Hnojice neschvaluje :

4.1. nabídku společnosti ČEZ Distribuce a.s.v celkové částce 84.065,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………….                        ………………………………………….

                                  Zdeněk Jurásek                                                                  Libor Kašpárek

                               místostarosta obce                                                                starosta obce