Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-11:30, 12:30-16:30

Usnesení č. 5-2011 veřejného zasedání zastupitelstva obce 28.2.2011

U S N E S E N Í    č. 5-2010

ze zasedání  Zastupitelstva obce Hnojice,  konaného dne 28. 2.2011

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

 

 

1. Zastupitelstvo obce Hnojice schvaluje :

1.1. ověřovatele zápisu – pana Josefa Papicu a slečnu Lucii Švancerovou

1.2. program 5. zasedání ZO ve volebním období 2010-2014 ze dne 28. 2.2011  

1.3. převod hospodářského výsledku do rezervního fondu MŠ Hnojice

1.4. finanční příspěvek TJ Sokol Hnojice na rok 2011 ve výši 70.000,- Kč

1.5. finanční příspěvek občanskému sdružení Hagnózek na rok 2011 ve výši 11.763,-Kč

1.6. finanční příspěvek Římskokatolické farnosti Hnojice na rok 2011 ve výši 55.000,- Kč

1.7. schodkový rozpočet obce Hnojice na rok 2011 v předložené podobě včetně změn navržených starostou

 

 

 

 

2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :        

2.1. zápis ze 4. zasedání ZO, konaného dne 31. 1.2011 bez připomínek

2.2. zprávu o kontrole plnění usnesení č. 4-2011 ze zasedání ZO dne 31. 1.2011

2.3. informace starosty obce ke kanalizaci a ČOV

2.4. informace starosty v bodě Došlá pošta a různé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………….                        ………………………………………….

                                  Zdeněk Jurásek                                                                  Libor Kašpárek

                               místostarosta obce                                                                starosta obce