Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-11:30, 12:30-16:30

Usnesení č. 1-2010 ustavujícího veřejného zasedání zastupitelstva obce 8.11.2010

U S N E S E N Í

z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Hnojice, okres Olomouc,

zvoleného v komunálních volbách ve dnech 15. – 16. října 2010,

konaného dne 8. listopadu 2010 v 19.00  hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

1. Zastupitelstvo obce Hnojice schvaluje :

 

1.1. ověřovatele zápisu – pana Václava Adama a slečnu Lucii Švancerovou

1.2. program 1. zasedání ZO Hnojice ze dne 8.11.2010

1.3. aby diskuse probíhala zvlášť ke každému bodu jednání

1.4. veřejný způsob hlasování o volbě starosty a místostarosty

 

 

2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :        

 

2.1. složení slibu těchto členů zastupitelstva obce: Václav Adam, Miloš Fišer, Jarmila Hábáčková, Zdeněk Jurásek, Libor Kašpárek, Antonín Kolář, Josef Papica, Lucie Švancerová, Zdeněk Vyhnánek.

 

 

3. Zastupitelstvo obce určuje :

 

3.1. jednu funkci, pro kterou bude člen zastupitelstva obce uvolněn, a to starostu

 

 

4.  Zastupitelstvo obce zvolilo :

 

4.1. starostu obce pana Libora Kašpáreka

4.2. místostarostu obce pana Zdeňka Juráska

 

 

5.  Zastupitelstvo obce stanovuje :

 

5.1. odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce dle předloženého návrhu

5.2. zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce shodně s organizačním řádem obce Hnojice vydaným dne 10.1.2009

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

      .……………………..                                                                          ……………….

Zdeněk Jurásek                                                                                    Libor Kašpárek

          místostarosta obce                                                                               starosta obce