Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-11:30, 12:30-16:30

Usnesení č. 9/2010 veřejného zasedání zastupitelstva obce 10.8.2010

Usnesení  č. 9 / 2010

 

ze zasedání  Zastupitelstva obce Hnojice,  konaného dne 10.8.2010

 

1. Zastupitelstvo obce Hnojice    s c h v a l u j e :

1.1.      ověřovatele zápisu – pana Václava Adama a pana Romana Knoba

1.2.      program 9. zasedání ZO ze dne 10.8.2010 včetně změn navržených panem Adamem, panem Knobem a starostou obce

1.3.      aby diskuse probíhala zvlášť ke každému bodu jednání

1.4.      smlouvu o dílo s firmou ZAHRADA Olomouc s.r.o na akci Zahradní úpravy v obci Hnojice za cenu 1.534.630,- Kč vč. DPH

1.5.      proplacení nevyčerpané dovolené za rok 2008 a 2009 starostovi obce

 

2. Zastupitelstvo obce Hnojice    b e r e   n a   v ě d o m í :

2.1.      zápis z jednání kontrolního výboru

 

3. Zastupitelstvo obce Hnojice    p o v ě ř u j e :

3.1.      starostu obce podepsáním smlouvy o dílo s firmou ZAHRADA Olomouc s.r.o na akci Zahradní úpravy v obci Hnojice za cenu 1.534.630,- Kč vč. DPH

 

 

 

 

 

                                                                                         

      .…………………..                                                                                              ……………….

Jiří Vrobel                                                                                           Libor Kašpárek

       místostarosta obce                                                                                     starosta obce