Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-11:30, 12:30-16:30

Usnesení č. 7/2009 veřejného zasedání zastupitelstva obce 13.7.2009

Usnesení  č. 7 / 2009

 

ze zasedání  Zastupitelstva obce Hnojice,  konaného dne 13.7.2009

 

1. Zastupitelstvo obce Hnojice    s c h v a l u j e :

1.1.   ověřovatele zápisu – pana Zdeňka Juráska a pana Romana Knoba

1.2.   program 7. zasedání ZO ze dne 13.7.2009

1.3.   aby diskuse probíhala zvlášť ke každému bodu jednání

1.4.   mandátní smlouvu s konsorciem IPI v.o.s. a SBW Pro s.r.o. na zajištění dotací na projekt „Kanalizace a ČOV Hnojice“

1.5.   dodavatele osvětlení v MŠ firmu MIROM pana Naňáka

 

2. Zastupitelstvo obce Hnojice    b e r e   n a   v ě d o m í :

2.1.   zápis ze 6. zasedání ZO konaného dne 29.6.2009 bez připomínek

3.2.   zprávu o kontrole plnění usnesení č. 6/2009 ze zasedání ZO dne 29.6.2009

 

3. Zastupitelstvo obce Hnojice    p o v ě ř u j e :

3.1.   starostu podpisem mandátní smlouvy s konsorciem IPI v.o.s. a SBW Pro s.r.o. na zajištění dotací na projekt „Kanalizace a ČOV Hnojice“

 

4. Zastupitelstvo obce Hnojice   u k l á d á :

4.1.   starostovi obce podat trestní oznámení na neznámého pachatele pro podezření ze spáchání trestného činu při rekonstrukci budovy pošty v Hnojicích

                     

 

                                                                                

  .…..………………..                                                                                …….…………….

Jiří Vrobel                                                                                     Libor Kašpárek

     místostarosta obce                                                                                 starosta obce