Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-11:30, 12:30-16:30

Usnesení č. 8/2008 z veřejného zasedání zastupitelstva obce 1.9.2008

Usnesení  č. 8 / 2008

 

ze zasedání  Zastupitelstva obce Hnojice,  konaného dne 1.9.2008

 

 

1. Zastupitelstvo obce Hnojice    s c h v a l u j e :

1.1. ověřovatele zápisu Václava Adama a Romana Knoba

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

  .…………………..                                                         ……………….

Jiří Vrobel                                                                  Libor Kašpárek

   místostarosta obce                                                              starosta obce