Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-11:30, 12:30-16:30

Usnesení č. 7/2008 z veřejného zasedání zastupitelstva obce 28.7.2008

Usnesení  č. 7 / 2008 ze zasedání  Zastupitelstva obce Hnojice,  konaného dne 28.7.2008

 

 

1. Zastupitelstvo obce Hnojice    s c h v a l u j e :

1.1.   ověřovatele zápisu – ing. Miloše Fišera a pana Petra Smrčka – 6 hlasů pro.

1.2.    program 7. zasedání ZO ze dne 28.7.2008 včetně změn navržených starostou obce – 6 hlasů pro.

1.3.   přijetí příspěvku pro JSDH ve výši 10.000,- Kč – 6 hlasů pro.

1.4.   spolufinancování obce ve stejné výši, jako je výše příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje – 6 hlasů pro.

1.5.   uzavření smlouvy mezi obcí a Olomouckým krajem – 6 hlasů pro.

 

2. Zastupitelstvo obce Hnojice    p o v ě ř u j e :

2.1.   starostu podepsáním smlouvy mezi obcí a Olomouckým krajem – 6 hlasů pro.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

  .…………………..                                                         ………………..

Jiří Vrobel                                                                  Libor Kašpárek

   místostarosta obce                                                            starosta obce