Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-12:00, 12:30-16:30

Aktuality

Starosta obce Hnojice zve jménem zastupitelstva obce a všech pořadatelů občany i přátele Hnojic na Tradiční hnojické hody spojené s oslavami 100 let založení ČSR a 110 let založení Ochotnického kvarteta spolku Vlastimil, které se uskuteční ve dnech 17.-19.8.2018 s tímto programem:

Program hodových oslav 2018

HZS Olomouckého Kraje upozorňuje, že dne 8.8.2018 proběhne Pietní akce na počest padlých českých vojáků v Afgánistánu. Aktivace sirén proběhne ve 12:00 v délce 140 sekund bez doprovodné slovní informace.

XVI. všesokolský slet

Ve dnech 5. a 6. července 2018 se cvičenci TJ Sokol Hnojice zúčastnili vystoupení XVI. všesokolského sletu v Praze. Rád bych všem cvičencům jménem vedení obce poděkoval za skvělou reprezentaci naší obce a pro ty, kdo neměli možnost sletová vystoupení vidět v přímém přenosu, dávám odkazy na sletová vystoupení z archivu České televize. V archivu jsou i záznamy průvodu Prahou a také programu Sokol Gala, takže všichni můžeme shlédnout to, co naši cvičenci v Praze prožili.

I. den programu http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12359453265-xvi-vsesokolsky-slet-2018/218471291472002

II. den programu http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12359453265-xvi-vsesokolsky-slet-2018/218471291472003

Slavnostní zakončení http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12359453265-xvi-vsesokolsky-slet-2018/218471291472004

Ode dne 12.7.2018 bude probíhat akce „Oprava místní komunikace v obci Hnojice“. Jedná se o místní komunikaci od kapličky Sv. Floriána k mostku u Proutníku. Firma, která bude tuto akci provádět, vás bude informovat o harmonogramu prací. Komunikace bude uzavřena, nicméně pro vás, kteří v této ulici bydlíte, bude vjezd umožněn.
Při každé podobné akci dojde nejen k omezení dopravní obslužnosti, ale také ke zvýšení hlučnosti a prašnosti. Chci vás poprosit o trpělivost a ujistit vás, že tato omezení budou pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytně dlouhou dobu.

Libor Kašpárek, starosta obce Hnojice


 

Venkovské trhy Šternberk

Venkovské trhy Šternberk

Pozvánka na veřejné zasedání ZO Hnojice

Starosta obce zve občany na veřejné zasedání ZO, které se koná dne 9.7.2018 v 19 hodin v kanceláři Obecního úřadu Hnojice. Program naleznete pod záložkou Úřední deska.

Dětský den SDH Střeň

Letní kino

Po strništi bos

Koncert v Pňovicích

Pár slov o umělcích

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu

Moravský den Olomouc 2018

Sokolský slet Hnojice 2018

Sokolský slet Hnojice 2018

Venkovské trhy Šternberk

koncert v Pňovicích

 

 

V tomto roce vzpomeneme 

73. výročí osvobození naší vlasti od fašismu a připomeneme si konec

2. světové války. 

U této příležitosti položí představitelé obce spolu se zástupci místních občanských sdružení a spolků
6. května v 10,00 hodin kytici k pomníku obětem
2. světové války. Poté bude položena kytice
k pomníčku padlých tankistů u silnice do Lužic 
a hrobu na hřbitově.


Vzpomeňte s námi památky těch, kdo za naši svobodu položili své životy.


 

 

Kreativní odpoledne

Svozový kalendář 2018

Výstava hlavolamy

Hasiči varují