Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-11:30, 12:30-16:30

Činnosti OÚ

Czech POINT na OÚ Hnojice

Informace o pracovišti Czech POINT

 

1.Pracoviště Czech POINT poskytuje občanům ověřené výstupy z centrálních evidencí a rejstříků na jednom místě, aniž by občan musel navštívit několik různých úřadů veřejné správy. V současné době je možné na tomto pracovišti získat:

a)ověřený výstup z katastru nemovitostí

b)ověřený výstup z obchodního rejstříku

c)ověřený výstup z živnostenského rejstříku

d)výpis z rejstříku trestů

e)výpis bodového hodnocení osoby

f)ověřený výstup ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Tyto listiny jsou veřejnými listinami.

 

Prostřednictvím pracoviště Czech POINT lze rovněž učinit všechna podání podle živnostenského zákona určená obecnímu živnostenskému úřadu (ohlášení živnosti, žádost o vydání koncese, …)

 

2.Kde najdete pracoviště Czech POINT

Kancelář Obecního úřadu Hnojice, 785 01 Hnojice 117, tel. 585 380 328

 

3.Úřední hodiny

pondělí, středa 8:00 – 17:00

úterý, čtvrtek, pátek dle předchozí domluvy

 

4.Výpis z katastru nemovitostí

·Co potřebujete vědět: Katastrální území a číslo Listu vlastnictví

·Web správce systému: http://www.cuzk.cz

·Kolik to bude stát:

o100,- Kč za první stránku

o50,- Kč za každou další i započatou stránku

 

5.Výpis z obchodního rejstříku

·Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo organizace)

·Web správce systému: http://www.justice.cz

·Registr ekonomických subjektů: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html

·Kolik to bude stát:

o100,- Kč za první stránku

o50,- Kč za každou další i započatou stránku

 

6.Výpis z živnostenského rejstříku

·Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo organizace)

·Web správce systému: http://www.rzp.cz

·Registr ekonomických subjektů: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html

·Kolik to bude stát:

o100,- Kč za první stránku

o50,- Kč za každou další i započatou stránku

 

7.Výpis z rejstříku trestů

·Co potřebujete vědět: osobní údaje včetně rodného čísla

·Co potřebujete prokázat:totožnost

·Bližší informace k výpisu z rejtříku trestů (pdf, 185 kB)

·Vzor plné moci při podání žádosti zmocněncem

·Kolik to bude stát:

o100,- Kč za výpis z rejstříku trestů

 

8.  Podání podle živnostenského zákona obecnímu živnostenskému úřadu prostřednictvím pracoviště Czech POINT

·Ústřední orgán: www.mpo.cz

·Web hospodářské komory: www.komora.cz

·Co potřebujete vědět:Jaké podání chcete učinit

·Co potřebujete prokázat:Totožnost; odbornou způsobilost, pokud to živnostenský zákon vyžaduje

·Co potřebujete vyplnit :Jednotný registrační formulář

·Kolik to bude stát:

o50,- Kč za přijetí podání + příslušný poplatek:

a)

ohlášeníživnosti při vstupu do živnostenského podnikání

1000, - Kč

b)

další ohlášení živnosti (pokud byl anebo je ohlašovatel živnostníkem)

500, - Kč

c)

přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání

1000, - Kč

d)

přijetí další žádosti o koncesi

500, - Kč

e)

změna rozhodnutí o udělení koncese

500, - Kč

f)

vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost

500, - Kč

 

9.Výpis z bodového hodnocení osoby

·Co potřebujete vědět: osobní údaje včetně rodného čísla

·Co potřebujete prokázat:totožnost

·Kolik to bude stát:

o100,- Kč za první stránku

o50,- Kč za každou další i započatou stránku

10.Ověřený výstup ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

·Co potřebujete vědět:

·Kolik to bude stát:

o100,- Kč za první stránku

o50,- Kč za každou další i započatou stránku

 

11.Další informace

www.czechpoint.cz

Pracovníci obecního úřadu zajišťují zejména tyto činnosti:
 1. hlášení pobytu a evidence občanů
 2. evidence ztrát a nálezů, hlášení místního rozhlasu
 3. podatelna (informace, podávání žádostí, návrhů, stížností)
 4. personalistika
 5. CO, doprava
 6. požární evidence
 7. správa místních poplatků
 8. pokladna
 9. evidence majetku obce
 10. účetnictví obce (plán, rozpočet, hospodaření, PaM)
 11. doprava, komunikace, veřejná zeleň
 12. veřejné osvětlení
 13. místní poplatky
 14. oznamovací povinnost při pořádání kulturních a společenských akcí, včetně místního poplatku ze vstupného
 15. ohlašování shromáždění
 16. mateřské školky, zajištění provozu
 17. členství obce ve svazku
 18. životní prostředí, ochrana krajiny a přírody, povolování kácení zeleně rostoucí mimo les
 19. ochrana ovzduší - evidence, kontrola a stanovení poplatků
 20. ochrana zemědělského půdního fondu
 21. odpadové hospodářství, včetně poplatků a pokut
 22. vydávání rybářských lístků
 23. evidence zemědělských pozemků v majetku obce
 24. územní plán, rozvoj obce
 25. veřejné soutěže
 26. památky - jejich opravy a údržba
 27. vyjadřuje se k PD staveb
 28. ověřuje a schvaluje projektovou dokumentaci drobných staveb
 29. ukládá územně plánovací dokumentaci a stavební dokumentaci
 30. přiděluje čísla popisná
 31. vede archiv domů obce Hnojice