Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-11:30, 12:30-16:30

Činnosti OÚ

Czech POINT na OÚ Hnojice

Informace o pracovišti Czech POINT

 

1. Pracoviště Czech POINT

poskytuje občanům ověřené výstupy z centrálních evidencí a rejstříků na jednom místě, aniž by občan musel navštívit několik různých úřadů veřejné správy. V současné době je možné na tomto pracovišti získat:

a) ověřený výstup z katastru nemovitostí

b) ověřený výstup z obchodního rejstříku

c) ověřený výstup z živnostenského rejstříku

d) výpis z rejstříku trestů

e) výpis bodového hodnocení osoby

f) ověřený výstup ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Tyto listiny jsou veřejnými listinami.

 

Prostřednictvím pracoviště Czech POINT lze rovněž učinit všechna podání podle živnostenského zákona určená obecnímu živnostenskému úřadu (ohlášení živnosti, žádost o vydání koncese, ?)

 

2. Kde najdete pracoviště Czech POINT

Kancelář Obecního úřadu Hnojice, 785 01 Hnojice 117, tel. 585 380 328

 

3. Úřední hodiny

pondělí, středa 8:00 - 17:00

úterý, čtvrtek, pátek dle předchozí domluvy

 

4. Výpis z katastru nemovitostí

Co potřebujete vědět: Katastrální území a číslo Listu vlastnictví

Web správce systému: http://www.cuzk.cz

Kolik to bude stát:

100,- Kč za první stránku

50,- Kč za každou další i započatou stránku

 

5. Výpis z obchodního rejstříku

Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo organizace)

Web správce systému: http://www.justice.cz

Registr ekonomických subjektů: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html

Kolik to bude stát:

100,- Kč za první stránku

50,- Kč za každou další i započatou stránku

 

6. Výpis z živnostenského rejstříku

Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo organizace)

Web správce systému: http://www.rzp.cz

Registr ekonomických subjektů: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html

Kolik to bude stát:

100,- Kč za první stránku

50,- Kč za každou další i započatou stránku

 

7. Výpis z rejstříku trestů

Co potřebujete vědět: osobní údaje včetně rodného čísla

Co potřebujete prokázat: totožnost

Bližší informace k výpisu z rejtříku trestů (pdf, 185 kB)

Vzor plné moci při podání žádosti zmocněncem

Kolik to bude stát:

100,- Kč za výpis z rejstříku trestů

 

8. Podání podle živnostenského zákona obecnímu živnostenskému úřadu prostřednictvím pracoviště Czech POINT

Ústřední orgán: www.mpo.cz

Web hospodářské komory: www.komora.cz

Co potřebujete vědět: Jaké podání chcete učinit

Co potřebujete prokázat: Totožnost; odbornou způsobilost, pokud to živnostenský zákon vyžaduje

Co potřebujete vyplnit: Jednotný registrační formulář

Kolik to bude stát:

50,- Kč za přijetí podání + příslušný poplatek:

a) hlášeníživnosti při vstupu do živnostenského podnikání 1000, - Kč

b) další ohlášení živnosti (pokud byl anebo je ohlašovatel živnostníkem) 500, - Kč

c) přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání 1000, - Kč

d) přijetí další žádosti o koncesi 500, - Kč

e) změna rozhodnutí o udělení koncese 500, - Kč

f) vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost 500, - Kč

 

9. Výpis z bodového hodnocení osoby

Co potřebujete vědět: osobní údaje včetně rodného čísla

Co potřebujete prokázat: totožnost

Kolik to bude stát:

100,- Kč za první stránku

50,- Kč za každou další i započatou stránku

 

10. Ověřený výstup ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Co potřebujete vědět: IČ

Kolik to bude stát:

100,- Kč za první stránku

50,- Kč za každou další i započatou stránku

 

11. Další informace

www.czechpoint.cz

Pracovníci obecního úřadu zajišťují zejména tyto činnosti:
 • hlášení pobytu a evidence občanů
 • evidence ztrát a nálezů, hlášení místního rozhlasu
 • podatelna (informace, podávání žádostí, návrhů, stížností)
 • personalistika
 • CO, doprava
 • požární evidence
 • správa místních poplatků
 • pokladna
 • evidence majetku obce
 • účetnictví obce (plán, rozpočet, hospodaření, PaM)
 • doprava, komunikace, veřejná zeleň
 • veřejné osvětlení
 • místní poplatky
 • oznamovací povinnost při pořádání kulturních a společenských akcí, včetně místního poplatku ze vstupného
 • ohlašování shromáždění
 • mateřské školky, zajištění provozu
 • členství obce ve svazku
 • životní prostředí, ochrana krajiny a přírody, povolování kácení zeleně rostoucí mimo les
 • ochrana ovzduší - evidence, kontrola a stanovení poplatků
 • ochrana zemědělského půdního fondu
 • odpadové hospodářství, včetně poplatků a pokut
 • vydávání rybářských lístků
 • evidence zemědělských pozemků v majetku obce
 • územní plán, rozvoj obce
 • veřejné soutěže
 • památky - jejich opravy a údržba
 • vyjadřuje se k PD staveb
 • ověřuje a schvaluje projektovou dokumentaci drobných staveb
 • ukládá územně plánovací dokumentaci a stavební dokumentaci
 • přiděluje čísla popisná
 • vede archiv domů obce Hnojice