Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-12:00, 12:30-16:30

Obecní zastupitelstvo

Obecní zastupitelstvo

Starosta
Libor Kašpárek

Místostarosta
Zdeněk Jurásek

Členové
Tomáš Adam
Václav Adam
ing. Miloš Fišer
Bc. Luděk Jašíček
Antonín Kolář
Miroslav Kořenek
Zdeněk Vyhnánek

Zastupitelstvo obce Hnojice na 4. zasedání 2.2.2015 zvolilo členy výborů ZO v tomto složení:

 

Kontrolní výbor 
předseda: Václav Adam
členové: Josef Papica, Petr Smrček

Finanční výbor
předseda: Bc. Luděk Jašíček
členové: Ondřej Coufal, Ing. Jarmila Hubáčková

Sociální a kulturní výbor 
předseda: Zdeněk Vyhnánek 
členové: Miroslav Kořenek, Pavla Šperlichová, Jiřina Švancerová, Marcela Vyhnánková