Hlavička
Adresa: Obecní úřad Hnojice, Hnojice 117, 785 01 Šternberk tel: 585 380 328 e-mail: ou.hnojice@seznam.cz úřední hodiny: Po, St 7:30-11:30, 12:30-16:30

Úvodní stránka

Provoz Obecního úřadu po dobu mimořádných opatření

 

Vážení klienti Obecního úřadu v Hnojicích, v období platnosti mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 15757/2020-31/MIN/KAN ze 24. srpna 2020 vydaného k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 je omezen provoz Obecního úřadu Hnojice následovně:

        Vstup, pohyb a pobyt veřejnosti v prostorách úřadu je umožněn pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének (dále jen „ochranný prostředek dýchacích cest“). 

        Obecní úřad Hnojice bude otevřen pro veřejnost v době:

           Pondělí     8:00 až 11:30 hodin a 12:30 až 16:30 hodin

           Středa       8:00 až 11:30 hodin a 12:30 až 16:30 hodin

        V ostatní dny bude vstup veřejnosti umožněn jen na základě telefonicky, e-mailem či jinak sjednaném termínu jednání.

Doporučujeme občanům při vyřizování svých záležitostí preferovat elektronickou, písemnou nebo telefonickou formu komunikace, budete tím chránit své zdraví i zdraví ostatních.

Děkujeme za Vaši ohleduplnost!

 

Hnojice

Vítáme Vás na stránkách obce Hnojice

 

Obec Hnojice je typickou obcí úrodné Hané. Rozkládá se 15 km severně od Olomouce, 6 km západně od Šternberka. Již svou polohou je přímo předurčena být zastávkou především pro cykloturisty, kteří projíždějí z Olomouce či Litovle směrem na Šternberk do pohoří Nízkého Jeseníku, nebo naopak směřují od Šternberka na cyklostezku vedoucí přes CHKO Litovelské Pomoraví. Každý z cykloturistů se v naší obci může zastavit a občerstvit v restauraci či v nekuřácké vinárně, které samozřejmě nabízejí i venkovní posezení tak, aby cyklista měl své kolo stále na očích.

Zájemce o historii jistě zaujme, že území Hnojic bylo osídleno již v době neolitu, tedy starší době kamenné, což dokládají nálezy pazourků z období asi 3.000 let př.n.l. Stejně tak dokládají nálezy bronzových předmětů osídlení území naší obce v době Lidu popelnicových polí, tedy v době bronzové. O těchto obyvatelích, žijících na území naší obce, toho mnoho nevíme. Víme však, že naše obec má slovanský původ, což dokládá nález lužického žárového hrobu, který je prozatím nejstarším dokladem o osídlení území Hnojic slovanským kmenem. Slovanský původ naší obce rovněž dokazuje konfigurace naší obce zvaná slovaská okrouhlice, což znamená, že domy ve středu obce jsou postaveny ve tvaru uzavřené elipsy. První písemná zmínka o obci je již z r. 1131 v listině "Codex diplomaticus et epistolaris Regni Bohemiae", datované dne 30. června 1131. Tato vzácná archiválie je uložena ve Vlastivědném muzeu v Olomouci.

Bohatou historii naší obce dokládají i historické památky, např. kostel Nanebevzetí Panny Marie, který je dominantou obce, či krásně opravená budova fary hned vedle kostela, kaple sv. Floriána nebo řada Božích muk, křížů a soch, z nichž nejvýznamnější je zřejmě socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1732, pocházející z dílny mistra Jiřího Antonína Heinze.

Velmi významnou událostí v životě naší obce jsou tradiční hanácké hody, které se konají každoročně v srpnu, vždy druhou sobotu a neděli po svátku sv. Vavřince. O hodech se do obce sjíždějí rodáci i přátelé obce z celého světa, konají se zábavy, rozličné výstavy i vystoupení souborů hnojického občanského sdružení Hagnózek.